Inschrijven fitness

 

Persoonlijke gegevens

Voornaam
Achternaam*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
 Help
Geslacht
   
Adres
Postcode:
Plaatsnaam:
Telefoon:
E-mail:


Betaalgegevens

Bankrekening (IBAN)
Rekeninghouder

Physical activity readiness questionnaire

1.Heeft een arts ooit geconstateerd dat u last heeft van hart en vaatziekten? ?
   
2. Heeft u regelmatig pijn op de borst?
   
3. Heeft u regelmatig last van kortademigheid of duizeligheid?
   
4. Heeft een arts ooit geconstateerd dat uw bloeddruk te hoog is?
   
5. Heeft een arts ooit geconstateerd dat u bot of gewrichtsaandoeningen 6. heeft zoals artrose, artritis of reuma die verergeren bij inspanning?
   
7. Is er een nog niet genoemde reden waardoor u niet zou kunnen meedoen aan de medische fitness?
   
8. bent u gewend aan lichamelijke inspanning?
   

Aanvullende vragen m.b.t. uw gezondheid

Heeft u regelmatig last van blessures?
    
Heeft u erfelijke aandoeningen?
    
Heeft u lichamelijke klachten?
    
Bent u op dit moment op enige wijze in behandeling?
    
Gebruikt u medicijnen?
   
Voelt u zich gezond?
   
Heeft u last van vochtophoping rond de enkels?
   

Aanvullende vragen m.b.t activiteiten

Doet u aan sport?
    
Voldoet u aan de Nederlandse norm gezond bewegen?
   
 Help
Heeft u moeite met bepaalde activiteiten?
    
Heeft u het idee dat uw mentale gesteldheid invloed heeft op uw gezondheid?
   
Doelstellingen
Overwinnen van angst voor inspanning
   
Verbeteren van het vermogen tot inspannen
   
Verbeteren van fysieke belastbaarheid
   
Preventie van steeds terugkerende klachten
   
Verbeteren leefstijl
   
Algehele conditie verbetering
   
Gewichtsverlies
   
Zo ja, welke sport?
Specifieke training ter ondersteuning van uw sport